Bel nu: 06 28337941 (Nu 365 dagen per jaar bereikbaar)

Privacy

Laatst bijgewerkt: 20-04-2020

Cookieverklaring

Op deze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan (bijvoorbeeld een zoekopdracht, een filter etc). Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies

We maken gebruik van functionele cookies, die noodzakelijk zijn om deze website te kunnen laten functioneren.

Analytische cookies
Ook gebruik we analytische cookies, waarmee we de werking van deze website kunnen optimaliseren. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe je onze website hebt gevonden en welke delen van deze website je hebt bezocht. Op basis hiervan kunnen we wijzigingen doorvoeren aan deze website. We anonimiseer deze analytische cookies zodat het gebruik niet naar jouw persoonlijk te herleiden is.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kun je de handleiding van de browser die je gebruikt raadplegen.

Cookies uitschakelen

Je kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van mijn website werken dan misschien niet goed meer.

Gebruikte cookies

Google Analytics
van Google | categorie: Analytisch

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat Google wel en niet mag bijhouden. We hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We kateb Google de IP-adressen anonimiseren zodat het gebruik van deze website niet naar jouw of een persoon te herleiden is.

Session id
Van JA! iCT | categorie: functioneel

We gebruiken Session id-cookies om tijdens je bezoek de door jou gemaakte keuzes (bijvoorbeeld een zoekfilter) te kunnen onthouden. Daarnaast wordt de session id-cookie ook gebruikt voor een verbeterde beveiliging. De Session id-cookies worden geplaatst door het CMS van mijn website en na afloop van jouw bezoek automatisch verwijderd.

Inzage en wijzigingen

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer wij onze website wijzigen, kan het zijn dat de privacyverklaring ook wijzigt. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming (zover dat wettelijk mogelijk is)
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

  1. Maarten Heideman (websitebeheerder);

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Formulieren

Op deze website worden formulieren ingezet om eenvoudig contact op te kunnen nemen. Deze inzendingen worden gestuurd naar het zakelijke info mailadres waar alleen Robert toegang toe heeft. Tevens worden de inzendingen ook voor een onbepaalde tijd opgeslagen in deze website (als backup). Hiervoor geld dat alleen JA! ICT en de eerder genoemde samenwerkende partijen toegang hebben tot deze informatie.

Contactgegevens

JA! ICT Almere
Markerkant 1310
1314AN, Almere

KVK: 56395698

085 301 23 74
info@jaict.nl